Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen
Nieuws

Beste Deelnemers van ons Centrummanagement,


Het nieuwe jaar is alweer 4 weken oud en in die tijd hebben we niet helemaal stil gezeten.

Bij jullie allemaal is de kalender met belangrijke nummers en info over ons centrummanagement afgegeven alsmede raamsticker van de 1-ster in Keurmerk Veilig Ondernemen. Bij enkele van jullie deze info in de bus gedaan bij jullie afwezigheid.

Op 13 januari hebben we in het kader van KVO onze 4 jaarlijkse vergadering gehad en daarbij hebben we ook de avond schouw gelopen voor zaken die te maken hebben met veiligheid als het donker is.In de MooiBernhezeKrant van deze week staat daarover een kort artikel voor onze bezoekers en klanten.

Eind 2018 hebben we met een werkgroep van Gemeente, Politie, Brandweer, het CCV, de ondernemers vereniging, het centrummanagement en enkele ondernemers een rondgang gemaakt en gebreken genoteerd die te maken hebben met veiligheid. Het betrof een lijst met 29 actiepunten.

Op 13 januari jl. hebben we met de werkgroep alle punten nog eens doorgelopen en hebben geconstateerd dat bijna alle gebreken verholpen werden met name door acties van de gemeente.  In het oog springende zaken waren:- Het verlichtingsniveau op het plein, aanlichten van zebrapaden, oneffenheden in stoepen, schoonmaken van bosschages achter de Eijnderic in de Beellandstraat, snoeiwerk bij de Hema, verkeerd geplaatste borden vervangen en graffitti verwijderd.- Tevens werden bij ondernemers in overleg met gemeente en het CCV anti-ramkraak voorziening geplaatst op die plaatsen die daarvoor in aanmerking kwamen. – In het overleg dat we gevoerd hebben voorafgaand aan de schouw werd aandacht besteed aan toepassing en mogelijkheden van het collectieve winkelverbod. Bij enkele  ondernemers die daarbij aangesloten zijn is niet alles duidelijk hoe dat collectieve winkelverbod werkt en toegepast wordt. We zullen hiervoor op korte termijn een bijeenkomst organiseren ter verduidelijking hiervan. 
– Goed te ervaren dat bij de gemeente het KVO werk nu speciale aandacht krijgt en er een vaste vertegenwoordiger van de gemeente deel uit maakt van de werkgroep.
– Het komende jaar gaan we twee items speciale aandacht geven, te weten: terugbrengen van winkeldiefstallen en het meer weerbaar worden van ondernemers bij overlast veroorzakende personen. 
– Tevens te vermelden dat onze bedrijvencontactfunctionaris, Willem van den Brand, aanwezig was op de KVO vergadering, om zich op de hoogte te stellen van wat er zoal speelt. 

Voor de ondernemers van ons centrummanagement zullen wij jullie over enkele weken informeren over alle geplande acties en overleg bijeenkomsten.

In de hoop jullie hiermee te hebben geinformeerd.


Met vriendelijke groet,
Henk Brocx

Centrummanager Heesch