fbpx
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Centrummanagement

De Stichting Centrummanagement Heesch vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in het Heesche centrum, de vastgoedeigenaren, de bewoners, de consumenten en de gemeente. Sinds 2012 is de stichting actief om de aantrekkelijkheid van het Heesche centrum te vergroten en het vestiging- en verblijfsklimaat te verbeteren. Door middel van een aangename samenwerking tussen alle betrokken partijen is al veel bereikt. Heesch is een gastvrij en toegankelijk centrum en heeft een verrassend aanbod. We heten u een aangenaam welkom!

Gemeente

De gemeente draagt het centrummanagement een warm hart toe. Daarom maken wij deel uit van het centrummanagement. Wij zijn ambtelijk vertegenwoordigd in de initiatiefgroep centrummanagement en hebben de afgelopen jaren een financiële bijdrage geleverd. Net als de ondernemers wil ook de gemeente Bernheze het centrum van Heesch versterken. Binnen het centrummanagement willen wij samen met ondernemers en pandeigenaren optrekken in projecten, uiteraard met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en met een duidelijke taak- en rolverdeling. Wij nemen actief deel in werkgroepen. Maar ook heeft de gemeente Bernheze met het centrummanagement Heesch één aanspreekpunt voor aangelegenheden in het centrum gevonden. Zo bespreken we binnen het centrummanagement de voortgang van beleidsplannen, zoals het bestemmingsplan Centrum Heesch en de herinrichting van ’t Dorp en de Schoonstraat. Maar ook in andere kwesties vragen we om de mening van het centrummanagement. Meer informatie over de gemeente kunt u vinden op onze website www.bernheze.org

Vastgoed

Vereniging van Vastgoedeigenaren Heesch opgericht In februari 2012 is de Vereniging van Vastgoedeigenaren Heesch opgericht. De doelstelling van deze nieuwe vereniging is het behartigen van alle gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in het centrum van Heesch waarin een commerciële of dienstverlenende functie wordt uitgeoefend. 


De Vereniging van Vastgoedeigenaren wordt een van de partners waarmee gemeente en Centrummanagement samenwerken om de kwaliteit van de centra van Heesch verder te verbeteren. Deze vereniging biedt de vastgoedeigenaren een platform voor hun stem en de kans om hun belangen te betrekken bij de ontwikkeling van Heesch. Zo kan de vereniging een belangrijke rol spelen bij de (her)ontwikkeling van het centrum. De vastgoedeigenaren hebben er namelijk, net zoals winkeliers en klanten, belang bij dat het centrum positief wordt ingevuld.

Ondernemers

Als centrumondernemer is het centrummanagement een unieke kans om in een vroeg stadium betrokken te worden bij alles wat er op ons af gaat komen in het centrum. Die betekend dat we niet meer als er een plan op tafel komt achteraf horen hoe het gaat worden maar dat we vanaf het moment dat er een plan ontwikkeld wordt mee kunnen praten. Onze ideeën inbrengen vanuit onze eigen verantwoordelijkheid met als doel een sterk centrum. Dit klinkt heel mooi maar werkt alleen maar als we het als centrum ondernemers samen doen. De ondernemers die in het centrummanagement meepraten zullen geregeld hun individuele belang ondergeschikt moeten maken aan het algehele belang en dat kan alleen maar als ze vanuit hun achterban goed gevoed worden. 

We hebben dus een unieke kans om mee te bouwen aan onze eigen toekomst en zullen op ons pad successen behalen maar ook teleurstellingen tegen komen. Want in het bloed van elke ondernemer zit iets dat we altijd iets meer willen en waarom dan met zilver tevreden zijn als je goud denkt te kunnen halen. Het centrummanagement is voor ondernemers het zoeken naar het behalen van gezamenlijk zilver in de plaats van het gokken op het individuele goud. Wil je in contact komen met de ondernemers die ons allen vertegenwoordigen staan onze gegevens onder het tabblad Centrummanagement.

Bewoners

Bij de Stichting Centrummanagement zijn ook bewoners vertegenwoordigd. Sinds het begin, 2009, van de initiatiefgroep is Peter van Moorselaar lid van deze club, nu stichting. Peter is secretaris. De stichting heeft verschillende werkgroepen opgezet. 

• PR, Promotie en Evenementen 

• Ambiance, Inrichting en Verkeer 

• Het Nieuwe Winkelen 

• Brancheversterking en Leegstand 

Bij de eerste drie zijn bewoners betrokken.