Gemeente plaatst rustbanken in ’t Dorp in Heesch

Gemeente plaatst rustbanken in ’t Dorp in Heesch
Nieuws

Bij de reconstructie werkzaamheden van het centrumgebied in Heesch was er vorig jaar sprake van veel oponthoud ten gevolge van extra straatwerk bij nieuwe bomen. Het gevolg daarvan was dat de plaatselijke ondernemers langdurig moeilijk bereikbaar waren voor hun, vaak oudere, klanten.

Als compensatie voor die ongemakken heeft de Gemeente gevolggegeven aan de vraag van het Centrummanagement iets te doen voor met name die oudere bezoekers van dat gedeelte van t’ Dorp. Het bleek dat er bij hen een duidelijke vraag was naar rustbanken.

Vorige week werden op ’t Dorp 4 banken geplaatst en daarmee is de totale reconstructie van ’t Dorp in Heesch afgerond en heeft de Gemeente de plaatselijke ondernemers de mogelijkheid gegeven hun klanten te ontvangen in een centrumgebied dat een prima verzorgde- en functionele uitstraling heeft. Met de door het Centrummanagement geplaatste bloembaskets en de groenvoorzieningen van de Gemeente ziet ’t Dorp er inmiddels prima uit.